صادرات 9 میلیارد دلاری خودروسازی ترکیه به 9 کشور خارجی