تحویل کیف حاوی طلا و پول نقد به صاحب خود در کشور ترکیه توسط زوج گردشگر ایرانی